ΧΡΗΣΙΜΑ LINKS

Τράπεζα της Ελλάδος – Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης: www.bankofgreece.gr

Εγγυητικό Κεφάλαιο Ιδιωτικής Ασφάλισης Ζωής:  www.pligf.gr

Επικουρικό Κεφάλαιο Αυτοκινήτων:  www.epikef.gr

Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης (Γ.Δ.Α.):  www.mib-hellas.gr

Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος:  www.eaee.gr

Έλεγχος Έγκυρης Ασφάλισης Οχήματος : www.hic.gr