Ασφάλιση σκαφών αναψυχής

Η ασφάλισης των σκαφών αναψυχής εξασκείται σε όλη την Ευρώπη με το ίδιο περίπου τρόπο. Στα ασφαλιστήρια εφαρμόζονται όροι που βασίζονται σε ρήτρες των Ασφαλιστών του Λονδίνου ή παραλλαγές αυτών. Την ασφάλιση των σκαφών ως έννοια, την συναντάμε στα αρχαία χρόνια στην περιοχή της Μεσογείου, κυρίως λόγω της ανάπτυξης του εμπορίου μέσω θαλάσσης. Η μεγάλη ανάπτυξη των ασφαλίσεων αυτών ξεκινάει στην Αγγλία όπου επικρατεί η ιδέα της θαλασσασφάλισης πλοίων και εμπορευμάτων.

Απλή ασφάλιση

 • Αστική ευθύνη (Σ.Β :500.000€ / Υ.Ζ:150.000€)
 • Θαλάσσια Ρύπανση (€150.000)

Έχετε απορίες σχετικά με τις καλύψεις ή θα θέλατε να ρωτήσετε κάτι γενικό; Γράψτε το τηλέφωνο σας και θα σας καλέσουμε εμείς!


Ασφάλιση κατά παντός κινδύνου

 • Αστική ευθύνη (Σ.Β :500.000€ / Υ.Ζ:150.000€)
 • Θαλάσσια Ρύπανση (€150.000)
 • Ίδιες ζημιές του Σκάφους που θα προκληθούν από: Καιρικά φαινόμενα (κακοκαιρία, κεραυνός κλπ), Προσάραξη, Βύθιση, Ημιβύθιση, Πρόσκρουση – Σύγκρουση, Ζημιές από φορτοεκφόρτωση εφοδίων, Αμέλεια του πληρώματος.
 • Ολική Κλοπή
 • Μερική Κλοπή
 • Κακόβουλες Πράξεις
 • Πειρατεία
 • Φωτιά
 • Ηφαιστειακή Έκρηξη
 • Σεισμός
 • Έκρηξη

Συμπληρωματικές καλύψεις

 • Αστική Ευθύνη από και προς σκιέρ
 • Αστική Ευθύνη κατά τη διάρκεια θαλάσσιων σπορ
 • Πτώση εξωλέμβιας μηχανής
 • Οδική μεταφορά με τρέιλερ
 • Μηχανικές Βλάβες
 • Κλοπή προσωπικών αντικειμένων
 • Ζημιές σε άξονα προπέλα

Χρήσιμες πληροφορίες

1. Προϋπόθεση Αξιοπλοΐας
Απαράβατος όρος της ασφάλισης είναι τα ασφαλισμένα αντικείμενα να βρίσκονται και να διατηρούνται συνεχώς σε καλή κατάσταση, συμπεριλαμβανομένης και της στεγανοποίησης του ασφαλισμένου σκάφους. Καμία απαίτηση δεν θα γίνεται δεκτή αν το ασφαλισμένο σκάφος δεν καλύπτει τις προβλεπόμενες από την νομοθεσία και τον νηογνώμονα του σκάφους απαιτήσεις και δεν πληρεί τις προϋποθέσεις αξιοπλοΐας.

2. Άδεια πλοήγησης
Ο ασφαλιζόμενος ή οι κυβερνήτες ή οι χειριστές του σκάφους υποχρεούνται να είναι κάτοχοι του προβλεπόμενου από τις αρμόδιες αρχές διπλώματος ή πτυχίου ή άδειας ικανότητας, τα οποία πρέπει απαραιτήτως να είναι σε ισχύ. Παράβαση του όρου αυτού συνεπάγεται αυτόματα ακυρότητα του ασφαλιστήριου και απώλεια οποιουδήποτε δικαιώματος για αποζημίωση.

Αντικείμενο ασφάλισης του κλάδου σκαφών είναι κάθε σκάφος οποιασδήποτε χωρητικότητας και κάθε πλωτό μέσω που κινείται στην θάλασσα. Αυτοδύναμα ή μη. Σύμφωνα με το νόμο 2743/99 (ΦΕΚ 211/13.10.99) είναι υποχρεωτική η ασφάλιση των ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής και των σκαφών ή άλλων μέσων μέσων αναψυχής τα οποία θεωρούνται ταχύπλοα με Ελληνική ή ξένη σημαία: Αστική ευθύνη έναντι τρίτων (σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές) καθώς και για την πρόκληση θαλάσσιας ρύπανσης.