Ασφάλιση Οικίας

Ολοκληρωμένες λύσεις κατά παντός κινδύνου, ενυπόθηκα δάνεια –  κάλυψη σεισμού

Η κατοικία είναι ένα περιουσιακό στοιχείο μεγάλης αξίας. Ένα περιουσιακό στοιχείο που συμβάλει στην ποιότητα ζωής και παρέχει σε μας και στην οικογένεια μας μια επιπλέον σιγουριά. Αναγνωρίζουμε τη σπουδαιότητα και την ανάγκη προστασίας και ασφάλειας του σπιτιού σας. Με τα σύγχρονα και ολοκληρωμένα προγράμματα ασφάλισης κατοικίας εξασφαλίζετε ολοκληρωμένη κάλυψη της περιουσίας σας .

Ασφάλεια σπιτιού

Η κατοικία είναι ένα περιουσιακό στοιχείο μεγάλης αξίας .Ένα περιουσιακό στοιχείο που συμβάλει στην ποιότητα ζωής και παρέχει σε μας και στην οικογένεια μας μια επιπλέον σιγουριά. Αναγνωρίζουμε τη σπουδαιότητα και την ανάγκη προστασίας και ασφάλειας του σπιτιού σας. Με τα σύγχρονα και ολοκληρωμένα προγράμματα ασφάλισης κατοικίας εξασφαλίζετε ολοκληρωμένη κάλυψη της περιουσίας σας .

Έχετε απορίες σχετικά με τις καλύψεις ή θα θέλατε να ρωτήσετε κάτι γενικό; Γράψτε το τηλέφωνο σας και θα σας καλέσουμε εμείς!


Καλύψεις ασφάλειας σπιτιού

 • Αξία αντικατάστασης με καινούργιο
 • Πυρκαγιά, κεραυνό, έκρηξη, ζημιές λέβητα από έκρηξη
 • Βραχυκύκλωμα
 • Πλημμύρα, θύελλα, καταιγίδα, χιόνι, χαλάζι, παγετό, θραύση σωληνώσεων, εργασίες αναζήτησης αιτίας ζημιάς
 • Καθίζηση – ολίσθηση εδάφους
 • Πράξεις βίας (κακόβουλες, τρομοκρατικές, πολιτικές ταραχές)
 • Πτώση δένδρων ή μερών αυτών, ηλεκτρικών ή τηλεφωνικών στύλων
 • Κλοπή, ληστεία, ζημιές κλεφτών, απώλεια χρημάτων & τιμαλφών
 • Τζάμια, καθρέπτες, επιγραφές
 • Δαπάνες μετά από ζημιογόνο γεγονός (προσωρινές παραμονής, μεταφοράς, αποθήκευσης & επανεγκατάστασης περιεχομένου, αμοιβών αρχιτεκτόνων μηχανικών, έκδοσης αδειών
 • Δαπάνες αντιμετώπισης ζημιάς (έξοδα άντλησης υδάτων, αποτροπής ή περιορισμού της ζημιάς, αποκομιδής συντριμμάτων
 • και άλλες ασφαλιστικές καλύψεις…